Klasse 1 på Tasta skole i 1950.


Femte klasse 54 år senere  og  57 år senere