Midt i bildet oljebasen i Dusavik. Til h°yre Vardenes Kirke.

Basen <