ÅRSMELDING OG
REGNSKAP 2011

 

Styret  har bestått av: 

Jan K. Torgersen leder,  Kjell Bols nestleder,  Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer,  Bjørn Roar Børresen.

Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad,  Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen  og Lars Ikdal

Ansvarlig for hjemmesidene :Lars Ikdal

Styret har hatt 9 møter og behandlet 99 saker,

De fleste sakene har vært planlegging av møter, turer og lokalhistoriske prosjekter, - som har egne punkt i årsmeldingen. Av andre saker kan nevnes

·        Innkjøp av høyttaleranlegg for å gjøre ”lytterforholdene” bedre på møtene.-

·        Da Tasta Bedehus ble lagt for salg sendte styret forslag til Bydelsutvalget og kommunen om at huset ble innkjøpt til våre lokalhistoriske samlinger. Dette var det ingen respons på.

·        Etter mange forslag fra styret har nå en gate på Rustå fått navnet: ”Elias

Tastads vei”

 

Medlemsmøtene:

23/2.  Sigmund Harbo kåserte om Opstad Tvangsarbeidsanstalt og om sin oppvekst der.  Årsmøtet ble ledet av Ole Fredrik Vølstad. Thora Lisen Børresen og Randi Reisæter ble valgt til å skrive under protokollen. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader. Valgene etter valgkomiteens innstilling var enstemmige.  62 medlemmer tilstede.

 

13/4  Arkeolog Olle Hemdorff fortalte om utgravningene på Sigmund Aartuns gård på Tastatorget. 63 medlemmer tilstede.

 

26/10: 10-års jubileum.  Formannen i RHÆ, Birger Lindanger kåserte om

svartedauden. Det var sang av  kvinnekvintett fra Tasta  og  epilog av Inge Bø.

Hilsener og gaver fra historielagene som soknet til gamle Hetland kommune

og Bydelsutvalget  Lederen takket og  over rakte blomster til medlemmer som har betydd mye for laget gjennom 10 år.  Menyen var kaffe og smørbrød. 108 medlemmer og gjester.

14/12. Julemøte, Målfrid Grimstvedt  fra Jærmuseet kåserte om bunader og bunadstradisjoner. Tradisjonen tro var det sang av Shantykoret og risengrøt

Fremmøte: 80 medlemmer

På alle møtene har vært på Tasta skole, det vært servering av kaffe og kringle, utlodning og  Lars Ikdal har vist litt av det som blir lagt ut på hjemmesidene.

Til side 2.