TASTA HISTORIELAG

Fra Kvitsøy

ÅRSMELDING 2003

ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004

Side 2.