Bydelsvandring Tastarustå/Aspelundgården 24. august 2006.

Kåre Haga ønsket velkommen til dagens vandring. Ca 40 medlemmer var møtt opp i det fine været. Enok Kommedal (gnr 28 Bnr 1), og Harald og Bjarne Aspelund Gnr 29 bnr 2 var medhjelpere på vandringen. Og som vanlig hadde mange av de andre som var med på vandringen også mye å bidra med. Kart over vandringen og eiendommer tatt fra Norges bebyggelse for gårdene på stedet ble delt ut på forhånd.. Til medlemmer med email sendes kartet/eiendommene denne gang.

Neste gang vi har bydelsvandring i dette området har det sikkert skjedd store endringer. For om et par år starter den store utbyggingen med 800 boenheter og butikk/næringsområde. Tastarustå/Rusteveien skal i følge planene ikke røres.

Første stopp ble krysset Tastarustå/Rusteveien. Her finner en fortsatt gården til Johannes Åsland. Allerede i 1935 begynte han med rever. Hos Leif Egeland var vi inne for å se litt på utgravingene som er foretatt i høst.

Vi vandret tilbake i andre enden av Tastarustå hvor det er en kjempefin utsikt. Der lå gården til Peder Jakobsen. Til de som ikke var med på vandringen. Ta turen til Tastarustå. Nyt utsikten mens du kan. (De tar nok ikke hele utsikten)

Her fortalte også Enok om Gnr 28 Bnr 1 som har vært lenge i familien. (”sladrå er ikke 100% riktig for den sier bare 1856) Nå bor 6. generasjon der og en håper på å få bevare hovedhuset. Pr. i dag passer det ikke inn i utbyggingsplanene.

Neste stopp ble hos Landsnes i Rusteveien, hvor vi også pekte ut hvor gårdene til Øie og Leversen lå. Lenge var det planer om at gårdshuset til Leversen skulle bevares (1854), men det ble revet til slutt. (På området hvor Tastarustå skole i dag ligger).

På Tasta bedehus er det forandringer på gang. Ny svartbeiset kledning kommet på sørsiden, som bryter helt med gul fargen som er ”varemerket” . Mellom husene skimtet vi også huset til lensmann Einar Husebø som i sin tid ga tomten til bedehuset.

Aasmund Ramsfjell sitt gartneri lå rett over bedehuset. Han var en av de første som begynte med tomater. Jeg husker fra min skolegang de enorme mengder med påskeliljer langs Randabergveien.

Siste stopp var Aspelundlåven hvor vi hadde kaffe, fikk informasjon om gården/familien og omvisning av Harald og Bjarne. Det som er spesielt med låven er at den har dører/låvebro i begge ender. Gården har vært i familiens eie siden 1819. (nå utbygd, låven overtatt av Stvg Kommune) En uhøytidelig diskusjon på hvem som er Tastabu : De som har hatt eller som har hatt foreldre/besteforeldre som har hatt lærerne Resi, Takle og Hodnesdal. Kanskje de også bør bli æret med et gatenavn på Tasta.rus.html

Tekst og bilder Kåre Haga
(Tastabu)