PS! Trykk på bildene for store bilder.
   Full skjerm, trykk tasten F11 før og etter bildene.
           

 

Vandring i misjonsbyen Stavanger.  38 stk. møtte opp på tekn.
Reinerts plass ved den gamle villaen Blidensol nr 112.
Onsdag 23. mai kl.18:00

Blidensol var opprinnelig et gammelt kirkegods. Det er den eldste bygningen i Gamle Stavanger.  Familien Laurits Smith bodde her i 10 generasjoner fram til 1825. Etter 1825 tok haugianerne over eiendommen. Modellen til ” Maktå på Straen”, Marie Sørbø, en myndig og ugift datter av Gabriel Sørbø, bodde også her.

Sjømannshjemmet, Øvre Strandgt. Nr 95, ble oppført i 1879.                                                Dette var et aldershjem for sjømenn.  

I Øvre Strandgata  lå også huset der Josefinestiftelsen først holdt til. Josefinestiftelsen var et hjem for fattige jenter. Hjemmet ble stiftet i 1834 av den kjente og foretaksomme kvekeren John Haugvaldstad (gift med Malene fra Mosterøy som var en uvurderlig støtte for mannen) og S.D. Schiøtz som var leder av Brødremenigheten i Stavanger.

Vi vandret videre til Mellomstraen nr. 8.  I 1815 bodde Elias Tastad her sammen med sin kone.  De fikk tvillinger. Tvillingene døde tidlig, og da kvekerne ikke tok del i vanlige kirkelige ritualer, fikk de ikke begrave sine døde på kirkegårder. På den tiden måtte kvekerne betale bøter for ikke å gå i Statskirken. Gården som Elias Tastad eide på Tasta, var sterkt bøtelagt, så der fikk han ikke begrave barna sine. Han fikk hjelp av en venn som eide en gård på Våland.  Her ble
det avsatt et stykke jord til
gravlund til tvillingene. Det er Musegt. 54 – 56  i dag.

I 1815 grunnla Elias Tastad og Lars Larson den første Kvekervenneforening i Norge.  De var begge blitt kvekere da de satt i fengsel i London.
 

Vi gikk videre til Bergsmauet nr. 2.  Et lite hus hvor 7 barn en gang hadde vokst opp, deriblant Ragnhild Hærem og Peter Hærem, to ressurssterke personer som skulle gjøre så mye for Kvekerforeningen.  Huset var bygd i Sauda i 1822, revet og merket grundig, og deretter fraktet til Stavanger hvor det ble satt opp her i Bergsmauet. Faren til de 7 barna arbeidet sent og tidlig. Det skulle vise seg at det ble for mye for han, han døde bare 40 år gammel. Etter dette måtte enken og de sju barna klare seg selv.

Vi fortsetter til Øvre Strandgt. 83.  Her bodde Gabriel Kielland som var gift med Gustava Blom. De var begge sterkt engasjert i Brødremenigheten. Han var med på å danne  Det Norske Misjonselskap i Stavanger i 1842.

Gabriel Kielland og Gustava tok seg av mange fattige barn, mange fikk undervisning, noen helt fram til artium. Det fortelles om en jente som het Tone. Hun var i tolvårsalderen og blitt foreldreløs, alt hun eide, bar hun i et knippe på ryggen. Hun hadde hørt om presten på Finnøy, Gabriel Kielland og hans kone Gustava, som tok seg så godt av fattige og foreldreløse barn, og ville søke tjeneste der. Hun fikk arbeid som barnepike, og de tok seg godt av henne. Senere ble hun bosatt i Øvre Strandgt 47.

 


Våningshuset til Aadlandsstykket ligger her ennå.  Tidliger eier av eiendommen var Thomas Nicolai Randulf.

Herfra går vi til Nedre Strandgt 17 hvor Gustava Kielland bodde. Terrassehagene lå tvers over gata da som nå. Her ble det dyrket grønnsaker.  Her bodde også Ane Katrine Knutsen som var søster av Stavangers første misjonær.

Strandkaien 29, i dag Steakhouse.  Den første misjonsforening ble stiftet her. Gustav von Bulow var foregangsmann sammen med en del herrenhutere. Sønn til Alexander L. Kielland, Jonas Olson Orre, kjøpte senere huset. Han var jekteskipper.

Videre går vi gjennom Worsesmauet til Skagen 9. Dette var et kvekerhus (Leo Aanonsen). Her bodde ”Stavangers orakel” som de kalte henne. Hun visste mye om folk.

Lenger borte på Skagen bodde Kristine Dreyer.  Hun ble kalt jomfru Dreyer selv om hun hadde vært gift to ganger. Her drev hun hotell. Det fortelles at Arne Garborg ikke fikk hotellrom hos henne.

Arnehagen. John Haugvaldstad kjøpte det huset hvor Platekompaniet holder til nå, i 1840.


Videre går turen til Nygata 11, Norges eldste, aktive forsamlingshus.  Huset ble bygd av John Haugvaldstad. Stavanger Misjonsforening flyttet inn her. Leiere av lokaler i dag er:  Den kinesiske kirke, Nytt liv og Sjømannsmisjonens kvinneforening.

Neste er Asylgata som betyr tilfluktsted, trygg plass. Gata er oppkalt etter Petri Asyl, et daghjem for barn. 70-80 barn møtte opp daglig og fikk et måltid mat. Brødremenigheten har gjort mye for undervisning.  Stephan Due som var pastor i Brødremenigheten, opprettet skole i Asylgata 6.

Peter Fugelli drev sydvestfabrikk her i Asylgata.  Denne virksomheten begynte han med på Leikvoll i Randaberg, senere flyttet han fabrikken til Kvitsøygata i østre bydel.

 Ynglingen har hatt sine møtelokaler i Asylgata.
                                              Stavanger Misjonsforening holdt til her i mange år.
Birkemo er her fremdeles.  I dette huset bodde ”Sara Torvastad” som er en av hovedpersonene i ”Skipper Worse” av Alexander L. Kielland.

Gunnar Skadberg avsluttet med at han var etterkommer etter en som hadde bodd i Birkemohuset.

Vi syntes alle at dette var en lærerik og interessant vandring.

Jan Kurt Torgersen takket og minnet om vandringen til høsten,
gammel
vei fra Øvre Tasta til Dusevik, og høstmøtet 17. okt. 2012.

Referent, Bjørg R. Aksdal

Foto: Lars Ikdal