Tasta Historielag

Vandring på Høie, onsdag 28. August 2002.


  
Drengestuen(Foto. Kåre Haga. Trykk på bildene for større versjon.)

Vi var 40 medlemmer og ikke medlemmer som møttes på Tastatorjå i et like strålene vær som ved forrige vandring den 5. Juni på Rustå.

Formannen ønsket hjertelig velkommen til vandringen på Høie. Styremedlemmene Margith Randeberg Høie, sammen med Kåre Haga ledet vandringen. Vi gikk først opp på gården til Sigmund Aartun, her orienterte Sigmund om gården, blant annet at den ble kalt Smithagården. Før den kom i slektens eie i 1915 og da Smith eide gården hadde det vært flere eiere. På gården er det ei drengestue, og sammen med gården til Jan Eskeland er dette de eneste gårdene på Tasta som har drengestuer.

Det som er spesielt med Høie er at det er nesten ikke har skjedd forandringer der de siste 100 år!

Vandring Deretter gikk vi opp på høyden Rudlå, det høyeste punkt på Høie. På vei opp stoppet vi ved gården Kvivoll GNR. 29 BNR 48 her hadde en revet det gamle våningshuset og holdt på å bygge nytt i gammel jærstil.

På Rudlå er det en fantastisk utsikt horisonten rundt. Stavanger Arkeologiske Museum har gravet ut 20 sjakter på ca 16m lengde. Her er det totalt gjort ca 36 funn. Det dreier seg om alt fra ildsteder, keramikk, flint, glass og et naglehode av jern.
(Les mer om utgravingene ved å trykke her.)

Vi vandret videre opp til Høiehøyden, denne er litt lavere enn Rudlå, men også der var det en fantastisk utsikt. Her skal det være tre gravhauger, men det er så overgrodd at vi ikke kan peke ut eksakt hvor de ligger. Dette vil Historielaget gripe fatt i og få avmerket posisjonen.

Kaffe Videre vandret vi forbi "Kvekergården" og endte opp på GNR.30 BNR 7, gården til Margith. Vi ble alle invitert inn i hennes vakre hjem, hvor døtrene hadde stekt vafler og bakt kringle, samt dekket til 40 personer. Her gikk "radlet" rundt bordene. Vi hadde en riktig trivelig kveld. Til slutt takket formannen for maten, og gaven kort orientering om "Vennens Samfunn" kvekerne generelt og om kvekerne på Høie og Tasta spesielt.

Vi ønsker alle velkommen i Tasta Bydelshus storsal onsdag den 9. Oktober KI.19:00. Historiker Lisabet Risa holder foredrag om hvordan en samler inn gamle fotografier, arkiverer og tar vare på dem.
Alle er hjertelig velkommen! Har du venner som er interesserte, inviter disse med!

J.K.Torgersen
Formann