NR1 Trykk på bildene
 

 

 

  

 

  

  


 

 

logo


 

Den 22. Mai 2013 kl.18:00 arrangerte Tasta Historielag vandring i Litla Dusavik, Thorsastraen og Vardenes.

Vi møttes på Bergensbryggå (v/båtforeningen) og JKT ønsket alle hjertelig velkommen til årets første vandring og den 24 vandringen til historielaget. Det var iskald nordavind men ellers fint vær på vandringen. Det var 25 personer som møtte opp.

JKT fortalte at Dusavik er nevnt i 1666 som strategisk ankringshavn for handels- og krigsskip, videre om bosetningene og gårdene i Dusavik. Var så vidt inne på Kvekerne i Dusavik,

Med ”Bergens-hevdå” i ”Pudretfarten” fra Bergen til Stavanger og poteter i retur (På Tastahistorielag.no kan en se bilde av galeasen ”LYKKENS PRØVE” som gikk i den farten) . Vi var inne i sjøhuset til Johannes Eskeland og så på båten hans .Båten er den eneste i sitt slag av de hundrevis av båter Erik Notvik bygget, litt av et klenodium som vi håper Johannes tar gått vare på.

Vi stoppet utenfor det nedlagte båtbyggeriet til Torleif Thorsen, han hadde gått i lære hos Erik Notvik, han drev helst med reparasjoner og bygget bare 6 – 7 båter. Videre stoppet vi ved båtbyggeriet til Erik Notvik som bygget de berømte Aslagbåtene, foruten motorbåtene bygget han også noen 18 fots seilsjekter, disse var det egen klasse for i regattaseilasene før krigen.

Erik var sønn til den berømte båtbyggeren Aslag Notvik på Strandalandet, derav navnet Aslagbåtene.

Ved Dusavik fyrlykt fortalte Per Jacobsen, som var den siste fyrvokteren fyrets historie og om fyrvokterne som var forfedrene hans .Han overtok etter faren Gunleif som igjen overtok etter sin far, Peder Jacobsen som var Pers farfar. Vi gikk så bort til båtbyggeriet til Torger Kommedal. Han bygget ved hjelp av sønnene Theodor, Birger og konen Nora samt noen sporadiske hjelpere ca. 250 båter. Dette var kraftige solide og ikke minst vakre båter, det var kraftige eikespant, utsøkte furubord til hud som var kravelled, ikke klinket. Båtene var meget etterspurt, spesielt blant fiskere, men også som fritidsbåter. I båtbyggeriet bygget de som regel 3 båter om gangen. Torger og de to sønnene hadde hver sin faste plass. Theodor viste oss båten som han arbeidet på og hvordan de gjorde når de laget båter.

I ura ovenfor båtbyggeriet ligger den berømte Brennevinsurå.
Dette var en plass hvor smuglerne gjemte sprit i smuglertiden (ca.1920) De hadde nå fått et skilt som markerte Urå.

Denne ura er navngitt på sjøkart!

Vi avsluttet med kaffe og kaker inne da det var for kald nordavind til å sitte ute. JKT takket for fremmøte og overrakte 2 bøker til
Per Jacobsen og Theodor Kommedal for omvisningen. Han orienterte også om bussturen til Nedstrand og omegn lørdag 15. juni og at en kunne melde seg på til Enok Kommedal eller Kjell Bols.

Referent
Marit Salvesen      
Foto:  Lars Ikdal

 

                Nr2 Trykk på bildene