Avmarsj
Alle foto, så nær som det siste, Kåre Haga.

Notvik

Fyret

Prat

På kaien
 

logo


Den 26. Mai kl.1900 arrangerte Tasta Historielag vandring i Lille Dusavig, Thorsastraen og Vardenes. Det var på dagen akkurat ett år siden vandringen på Ledaalsgårdene og Tastaveden.

Vi møttes på Bergensbryggå (v/båtforeningen) JKT ønsket alle hjertelig velkommen til årets første første vandring. Det hadde vært regn og uvær nesten hele uken, men et par timer før vandringen klarnet det opp, solen kom frem, og temperaturen steg. Da vi kom hjem skyet det til igjen. Det er akkurat som vi har en styrelse på vårer vandringer. Vi har enda ikke opplevet dårlig vær på disse. JKT informerte om arrangementene til Randaberg Historielag, blant annet vandring på Tunge den 1.juni kl,1900 og markering av 7. juni i Randaberg sentrum kl.1800. Det var 41 personer som møtte opp.
Ordet ble så overlatt til vår utmerkede cicerone Kåre Haga som sammen med de to ”innfødte” Rolf Thorsen og Torfinn Håland hadde gått opp ruten på forhånd.

Kåre fortalte at Dusavik er nevnt i 1666 som strategisk ankringshavn for handel - og krigsskip, videre om bosetningene og gårdene i Dusavig. Var så vidt inne på Kvekerne i Dusavig, ”dassfarten” fra Bergen til Stavanger og poteter i retur. (På Tastahistorielag.no kan en se bilde av galeasen ”LYKKENS PRØVE” som gikk i den farten) Den ble også omtalt som ”pudret hevd” Videre om om de hus som fremdeles eksisterer. Vi var inne i sjøhuset til Johannes Eskeland og så på båten hans Den er den eneste av sitt slag av de hundrevis av båter Erik Notvik bygget, litt av et klenodium som vi håper Johannes tar godt vare på.

Vi stoppet utenfor det nedlagte båtbyggeriet til Torleif Thorsen, han hadde gått i lære hos Erik Notvik, han drev helst med reparasjoner og bygget bare 6 – 7 båter. Videre stoppet vi ved båtbyggeriet til Erik Notvik som bygget de berømte Aslagbåtene, foruten motorbåtene bygget han også noen 18 fots seilsjekter, disse var det egen klasse for i regattaseilasene før krigen.
Erik var sønn til den berømte båtbyggeren Aslag Notvik på Strandalandet , derav navnet Aslagbåtene.

Ved Vardenes fyrlykt så vi på helleristningene, Astrid Leikvoll fortalte om fyrets historie og om fyrvokterne som blant annet hadde vært i familien hennes. Siste fyrvokter var Per Jacobsen, han overtok etter faren Gunleif som igjen overtok etter sin far, Peder Jacobsen som var Astrids morfar. Vi gikk så bort til båtbyggeriet til Torger Kommedal. Han bygget ved hjelp av sønnene Theodor, Birger og konen Nora samt noen sporadiske hjelpere ca. 250 båter. Dette var kraftige solide og ikke minst vakre båter, det var kraftige eikespant, utsøkte furubord til hud som var kravell bygd, ikke klinket. Båtene var meget etterspurt, spesielt blant fiskere, men også som fritidsbåter. I båtbyggeriet bygget de som regel 3 båter om gangen. Torger og de to sønnene hadde hver sin faste plass. Theodor viste oss omkring i den flotte båten sin, samt inne på båtbyggeriet hvor han supplerte med gode historier fra den tiden de bygget båter.

  Inne
Trykk på bildene for større versjon

Gammelt hus

Helleristninger

Fra stranda

Gamle dager.
 

  I ura ovenfor båtbyggeriet ligger den berømte Brennevinsurå. Dette var en plass hvor smuglerne gjemte sprit i smuglertiden (ca.1920). De hadde nå fått
  et skilt som markerte Ura.

  Vi avsluttet med kaffe og kaker. JKT takket for fremmøte og orienterte om Åmøyturen den 26. August. Denne vil dere få nærmere detaljer om.
  JKT
  referent