Tasta Historielag


  
Referat fra vandringen i Vølstadveien den 10. September 2003 Kl.19:00.

Vi møttes utenfor SR-Bank på Randabergveien, det var 47 medlemmer som deltok. Deriblant folk fra Randaberg Historielag

JKT ønsket alle velkommen og overlot Kåre Haga oppgaven som Cicerone for kveldens vandring,

Kåre hadde tatt utgangspunkt i Norges Bebyggelse. Populært kalt "Sladrå". Kåre ble på en utmerket måte assistert av Ole Fredrik Vølstad, og sin far Retsius Haga. Vi ble orientert om butikker og håndverks verksemder som var på Indre Tasta i 40-60 årene, Videre ble vi orientert om Vølstad slekten og gårdene som tilhørte denne. Vi gikk videre opp til Byhaugen og ned til det gamle gartneriet Ohm. Her ble vi orientert om driften av dette v/Lise Jorun Malde
Videre gikk vi ned til Rullegardin Rage, Kristoffer Kommedals gård og ned til Bertil Kommedals gård. Begge disse er nå revet, den siste nå i vår. JKT orienterte litt om Kommedalslekten og om Pedersenslekten i Sabbadalen.

Det ble servert kaffe og kaker på Kommedalstunet JKT takket for fremmøtet.

Det kom inn en anonym gave til Historielaget på  Kr. 2000.- Vi takker hjertelig for denne.

Ellers takker vi Kåre for en god vandring!.

JKT

Referent.