Klikk på bildene for store bilder!

 

 

   

                          

 

Den 20. Mai 2015 kl.17:00 arrangerte Tasta Historielag Tur til Jærmuseet.
 Vitengarden med innlagte stopp på Skjævelandsbrua og Tinghaug.

Årets vandring gikk denne gangen til Jæren.
Det var 18 stykker som møtte opp til turen.

Vi kjørte fra parkeringsplassen  ved Tasta skole i 5 biler  i flott vær.

Første stopp på veien var Skjævelandsbrua der Sigurd Aartun fortalte bruas historie.

 Skjævelandsbrua går over Figgjoelva og grensen mellom Klepp og Sandnes går midt på brua. Brua ble ferdig bygd i 1853 og er ei kombinert steinhvelv-og steinhellebru og er 100m lang. Brua er en del av den første gjennomgangsveien i Rogaland som ble bygd for kjøretøy og som er kjent under navnet postveien.

Brua ble restaurert i 1985 og i 2002 ble den tatt med i nasjonal verneplan for kulturminner over veier. I dag er den bare i lokal bruk ,da det er laget ny bru over Figgjoelva., Riksvei 44.

Neste stopp var Tinghaug. Det er det høyeste punktet på låg-Jæren 102 m o h. En fantastisk utsikt møtte oss da vi kom opp. Navnet Tinghaug viser til at her har det vært tingsted i eldre tider. Tinghaugområdet er rikt på forminner. Her ligger også Krosshaug som er en gravhaug fra ca. 450 e.kr. Vi finner også rester etter et ringformet gardsanlegg og ca. 20 gravhauger. Det er gjort mange og flotte funn i dette området .

Her var det også Sigurd Aartun som formidlet historien til oss. En stor takk til Sigurd for at han tok oss med til disse historiske stedene.

Deretter bar det videre utover Jæren til Jærmuseets avdeling på Nærbø som har navnet Vitengarden.
 
Navnet Vitengarden fikk den i 2006.
Der ble vi mottatt av en kjekk dame som viste oss rundt og fortalte om Vitengarden og området rundt.

Etter en kaffepause startet vi omvisningen i det gamle gardshuset. Gardstunet er fra 1878  men viser nå et gardsmiljø fra 1950 årene. Til Vitengarden hører Kvia 4 H og museumsgard. Det finnes også dyr der.

Første byggetrinn var i 1995 og andre byggetrinn i 2002.
På Vitengarden skal publikum lære ved å delta selv.
En blir invertert til å være aktiv med for å utforske naturvitenskap og historie.

Hanabergsmarka kulturminne og friluftsområde ligger like ved .For de som vil ut og lete etter spor fra tidligere tider er det merket tre tilrettelagte løyper, Naturløype, Fortidsløype og Krigsminneløype.

Museet er mye besøkt og har kafe og butikk.

Kjell Bols takket guiden for turen og gav henne 2 bøker om Randaberg -Tasta billag.
Det var en kjekk tur men det kunne ha vært flere deltagere.
 

Referent                       

Marit Salvesen        Layout:  Lars Ikdal