Tasta Historielag

Referat fra vandringen på Ledaalgårdene og Tastaveden.


1)


2)


3)4)

Den 26. Mai kl.19:00 arrangerte Tasta Historielag vandring på Ledaalgårdene og Tastaveden

Vi møtte frem 40 medlemmer v/SR-Bank Tasta.
(Historikken er basert på Norges bebyggelse fra
1950/55)

På Randabergveien (foto R. Bols.) Trykk på bildene for størreversjonGikk gjennom hvilke bedrifter som hadde vært i området på 50/60 tallet ved banken. Det var i grunnen ganske mange små butikker.
Stopp der Økonom er i dag. Noen kalte huset som sto der Otterbechuset (eiere til 1921) (Berta Håland) Oppført 1910 120 m² 2 mål tomt.
Innom hos Helge Hustoft på Ledaalgården, hvor han supplert av Jan K Torgersen fortalte om gårdens historie. Oppført 1842. 70 da og 40 dyrket på femtitallet.
Ledaalgården til Samuel Ledaal var neste stopp. Også her er mye av det gamle bevart. Slekten kom som eiere ca 1880. Nå solgt ut av familien. Oppført 1880, 62 m² 57 da, 45 dyrket.


5)
 
 
 
 
 
 6)
 
 7)
 
 8)
 
 
9)

Gramstadgården neste stopp hvor Johan fortalte om eiendommen han i dag står som eier av. Oppført 1919, 70 m², 30 da. Tok for oss andre "Fjellsendgården" til Gilje (1825 og 18 da), Aarthun (1890 13 da) og Gjertsen 35 da (ikke dato når bygget).
Der hvor Enervollgården sto neste stopp.
25 da
Melinggården neste stopp. Oppført 1870, 80 m², 45 da
Nesten på toppen stoppet vi med grunnmuren til huset Hetland kommune eiet i sin tid. Paul Bjørsvik sto som leieboer på 50 tallet.
Harald Aspelund orienterte om gravrøysa på toppen av Tastaveden. Gårdsnavn som Fjellsenden, Midtun og Norheim er opptatt som gatenavn i området.

Vi avsluttet med kaffe og kaker og nøt utsikten i det flotte været. JKT takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem og en god sommer.

Neste vandring blir den 31. August.kI.1830. Husk at dette er en tirsdag. Fremmøte blir ved Reinskau/Frukt og Grønt og vandringen blir i Myrveien

Gramstadlåven (foto R. Bols.)

   
Gramstadtunet. (foto R. Bols.)

P.S. Som de fleste medlemmene kjenner til fikk vi på stiftelsesmøte av Håkon Sjøtuns etterlatte overlevert en del protokoller fra Heimlund. Siden har protokollene vært sporløst borte, vi har undersøkt både høyt og lavt, men ikke funnet dem. Nå viser det seg at en eller annen, det samme kan det være, har levert protokollene til Byarkivet som jo er det rette stedet for oppbevaring. Som kjent har vi også fått 8 protokoller samt kopier av den håndskrevne lagsavisen Varden av Rangvald Motland. Disse vil også bli levert til byarkivet. Byarkivet sitter også inne med andre dokumenter vedrørende Heimlund. Arkivet har vært under ombygning en stund, men så snart det er åpnet kan de som har interesse av dette studere protokoller og andre dokumenter vedrørende Heimlund der.
D.S.
JKT
referent