Tasta Historielag

Vandring på Rustå/Varen, onsdag 5. Juni 2002.


  
Vi var 24 medlemmer som møttes utenfor plantemarkedet. J.K.Torgersen ønsket alle hjertelig velkommen til den historiske vandringen. Arkeolog Jens Flemming Krøger tok oss med i et strålene vær, det var hele 26 grader i skyggen og viste oss funnstedene, supplert med kart, fotos og kommentar. Det var meget interessant, og som Enok Kommedal sa; jeg har bodd på Rustå i 60 år, men aldri vist at det fantes en gravhaug her. (Den ligger rett ovenfor stemmen på nordvest siden av Varen) Ved stemmen som vi personlig ikke hadde sett på over 40 år, hadde vi kafferast, hvor også vandringen ble avsluttet. Her oppe er det en fantastisk utsikt i alle himmelens retninger, vel vært et besøk!

Inge Bø overrakte et eksemplar av et hefte: "Det sju Takle-jentene på Tasta - Barndomsminne". Der skriver døtrene til Lærer Takle om oppvekst i Sogn og på Tasta. Dette er en gave til Tasta Historielag. Men da det er så interessant vil jeg spør om tillatelse til å kopiere opp heftet og distribuere det til de av medlemmene som er interessert.

Kjell Bols kom med forslag at Historielaget på første styremøte etter ferien skulle drøfte om å sette opp informasjonstavler på aktuelle steder;  for.eks. v/gravhaugen på Varen, samt andre aktuelle steder.

Det er merkelig, men i heftet til Taklejentene er det ikke et eneste sted nevnt Rustå, det er bare Varen. De bodde jo rett under Varen og var meget ofte der og lekte. Ellers blir det som kjent vandring på Høie den 28 august med Margith Randeberg Høie som cicerone. Som tidligere nevnt møtes vi uten for Gabba på Tastatorjå kl.19:00!

Hjertelig velkommen!!!

Styret ønsker alle medlemmer med familie en riktig god sommer og vel møtt til en
forhåpentlig givende høst og vårsesong.

J.K.Torgersen
Formann