Klikk på bildene for store bilder! 


 

   

                          

 

Den 10. September 2014 arrangerte

Tasta Historielag
Vandring på Sør-Talgje.
 

 

Kl.18:00 møttes vi på skoleparkeringsplassen.
JKT ønsket velkommen til de 30 fremmøtte medlemmene. Han informerte om enkeltheter med turen, blant annet at vi kjørte med privatbiler, sjåføren fikk dekket bompenger og bensin.

Videre forklarte han at vi skulle møte omviseren Jostein Gard i den føreste rundkjøringen på Talgje.
Kl. 18:30  var vi fremme. Her ble vi anvist parkeringsplass i Edlarvågen. Dette var en havn som sjøen hadde stått 1.5m over jordene i dag.

Jostein fortalte om Talgjes historie, blant annet at de var funnet bosettinger som var ca. 8000 år gamle. Videre viste han oss rester av steingrunner til naust fra jernalderen.

Vi vandret rundt den gamle havnen, her var det utallige gravhauger og gravrøyser.

Jostein viste oss et steingjerde som gikk på tvers av Talgje, fra vest til øst, og som er etter et arveoppgjør. Han hadde gjerdeplikt der, selv om gjerde ikke er på hans grunn.

Videre fortalte han at det var tre garder fra gammel tid, det var Østebø som lå på nord-spissen av Talgje og betyr ”ytterst”. Så var det Meling som betydde
”i midten” og Gard som betydde gard.

Så dro vi opp til kyrkja som er bygd ca: 1150, her tok vi kaffepause på kyrkjebakken. Været var fantastisk fint med sol og varme.

Etter kaffen samlet vi oss i kyrkja der Jostein fortalte om folket på Talgje, blant annet at Ramborg som ble gift med Tore Gardson som var barnebarnet til den Hellige Birgitta. Søsteren Katarina ble gift med Ogmund Finnson på Finnøy.

Videre om Olav Nilssons sørgelige skjebne. Han var Lensherre i Bergen og sterk motstander av Hanseater veldet. Disse tyske handelsfolkene fortrenge de norske, jukset med falske vekter og bedro bønder og fiskere som leverte varer til dem.

Det ble sammenkalt til et oppklaringsmøte, Olav møtte med 60 mann, mens hanseatene stilte med 2000. Det endte med at hanseatene grep til våpen og Olavs menn søkte ly i klosteret Munkeliv. Hanseatene satte fyr på klosteret og drepte alle 60, foruten Olav, hans eldste sønn og erkebiskopen av Bergen.

Kona Elise Eskildsdatter svor at hun skulle ta hevn. Hun seilte først til Bergen for å finne ut hva som var hendt. Så seilte hun tilbake til Talgje. På Talgje hadde hanseatene plyndret husene hennes, ødelagt flere skip, og stjålet flere kister med sølv og andre verdifulle ting, samt ødelagt alt inventar i husene. Da bestemte hun seg for å kapre Hansakoggene. Hun krysset mellom Stavanger og Utsira og bordet koggene og tok all last som var av verdi. Dette drev hun med i 30 år og hanseatene fikk ikke varer å handle med. Dette var en av årsakene at det ble slutt på Hansaveldet.

Han informerte om inventaret i kyrkja, blant annet at klebersteinene som var brukt til buene kom fra Rennesøy.

Jostein hadde utrolige kunnskaper om familien og Talgjes historie som det blir for omfattende å komme inn på.

Til slutt takket JKT for en fantastisk og lærerik kveld. På vegne av Tasta Historielag overrakte han Jostein, «en slektsgranskings rapport» Knut Algesons og den Hellige Birgittas aner. Anene til Knut Algotsson Lejon kan spores til Normandi på ca, år 600. 

Referent
JKT          
Foto:      Sigurd Aartun
                        Layout:  Lars Ikdal