Klikk på bildene for store bilder!

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

                          

Tasta Historielag
Den 9. September 2015 kl.17:45       
Arrangerte "Storhaug rundt"!

VANDRING HØSTEN 2015.
Busstur rundt Storhaug 9 september.
Årets vandring var en busstur rundt Storhaug i strålende vær.
Det  var 39 medlemmer som hadde møtt

Turen startet fra Tasta skole for deretter å kjøre til Hetlandskirken hvor vi ble møtt av vår guide historiker Egil Henriksen. Egil foreslo å gå ut av bussen og sette oss i den lille parken utenfor Hetlandskirken og starte med å fortelle om Storhaug og området rundt kirken , før den store bussen beveget seg inn i de trangegatene.

Han startet med å fortelle om Hetlands prestegård, som var avlsgård for soknepresten i Stavanger derfor ble den også kalt for Stavanger prestegård. Inntil 1812 var det 14 husmannsplasser under gården. Områdene rundt var myr og beitemark. Prestegården Hetland omfattet hele Hetland-halvøya opprinnelig. Hetland prestegjeld ble opprettet i 1848 samme år som byen ble utvidet østover. Det som lå innenfor den nye bygrensen, ble fraskilt Hetlands prestegård og tillagt Stavanger sokneprest som avlsgård. Etter byutvidelsen ble  det satt fart i salget av byggetomter. Utenfor  den nye bygrensen gikk utviklingen tregt, men den dyrkbare jorden ble oppmålt og solgt ved offentlig auksjon i 1850. Mange av kjøperne var folk fra Ryfylke, særlig Høgsfjord. Flere av byens ledene forretningsmenn sikret seg også jordeiendommer etter det store salget av Prestegården i 1850. Hetland prestegård har gitt navnet til Hetland kommune, som i 1965 ble delt mellom Stavanger og Sandnes

Vår Frue kirke ble vigslet i oktober 1854, i 1936 fikk den navnet Heltland kirke. Kirken er den nest eldste kirken i Stavanger, etter Domkirken. Mange Tastafolk har hatt et forhold til kirken før det kom egne kirker på Tasta. I dag brukes kirken til begravelser, vielser og konserter.

Vi kjørte deretter innover Storhaugveien, som er den eldste veien i bydelen.  Vi passerte aldershjemmet Alders Hvile som vi så har en flott hage. Bydelen Storhaug har navnet sitt etter en stor gravhaug fra bronsealderen. Vi krysset Avaldsnesgt. som er den lengste gaten i bydelen. Det lange gateløpet har ulik bebyggelse og viser forskjellige trekk ved boligbebyggelsen i Stavanger fra 1890 til i dag. Her bodde en blanding av alle slags mennesker både fabrikkeiere og arbeidere. Fabrikkene i enden av gaten er for lengst historie, og byggene er enten revet eller tatt i bruk til annet formål.

Blandingen av boliger og industri var typisk for østre deler av Storhaug. I dag bygges det nye boliger langs sjøen ved Lervik, Siriskjeret , og Breivik og her var det virkelig store forandringer. Nå finner vi Ostehuset og Mathallen i tidligere fabrikklokaler, og Tou bryggeri er nå Tou scene. Badedammen var fint opparbeidet og de eneste sjøhus som ligger til sjøen i dag finner vi i dette området  ved ”Nordkronen” kalt Svankevigen.

Videre på vår ferd innover Midjord til Ramsvik og Rosenli var bebyggelsen  av nyere dato og i Rosenli  så vi de store høyblokkene som er kjent for god planløsning og god utsikt.  Sørnes gartneri ble passert før vi kjørte forbi Godalen videregående  skole, Strømvik bad og Stavanger Kvinners Spebarnshjem som lå like ved Strømsbrua.

Vi passerte flere skoler i bydelen som Storhaug skole som ble truffet av en bombe i krigen 1940 og ble stengt fram til 1949. Deretter Nylund skole som lenge var byens største  barneskole ,den ble bygget1917. Til slutt stoppet vi ved St. Svithun skole, den ble tatt i bruk i 1919 som Stavanger kommunale Middelskole. Den var størst i Norden og den første skolen i landet som hadde svømmebasseng . Skolen er oppkalt etter Stavanger bys skytshelgen St. Svithun.

Vi kjørte  forbi Lagård Gravlund og i området der Kongsteinen hadde ligget. Kongsteinen var en kjempestein fra istiden, den ble sprengt vekk da Kongsteinsgt. skulle forlenges i 1884. Navnet fikk den etter at kong Fredrik  klatret opp på den i 1704. Bergelandsgt. Er blitt kalt bedehusgaten da det etter byutvidelsen i 1845 ble frigitt store tomteområder  fra Bergeland og flere religiøse samfunn bygde forsamlingshusene sine  her.

Pedersgata  går fra Nytorget til Møllehaugen. Gata var tidligere en travel handlegate men da vi kjørte igjennom den så vi mange spisesteder av ulik nasjonaliteter der nå. Nytorget var en åpen plass som i 1920 ble delt i to  og det kom buss-stasjon her. Under Nytorget kom det offentlige toaletter som ble åpnet i 1950.

 Det var en flott tur rundt i Storhaug bydel og mange steder som vi så og som vi ble fortalt som jeg har prøvd å gjengi så godt jeg kan.

 All honnør til sjåføren "Ingvar Landa" - - som klarte å  få den store bussen fram gjennom de smale gatene med biler parkert på begge sider.

Jan K. Torgersen takket Egil Henriksen for turen. Bussen kjørte deretter ut til Tasta og alle som var med så ut til å hatt en trivelig tur.

Referent: Marit Salvesen      Layout og bilder:  Lars Ikdal.