Tasta Historielag

Referat fra fellesvandringen på Randabergfjellet
sammen med Randaberg Historielag den 22. mai 2003.


  
Randaberg Historielag inviterte Tasta Historielag til fellesvandring på Randabergfjellet den 22. Mai. Som ved våre to tidligere vandringer foregikk det i et strålende sommervær. Vi ble ønsket velkommen av lederen i Randaberg Historielag Andreas Harestad. Han overlot ordet til rektor Kåre Bøsom gav oss en meget god innføring i Randabergs Historie. I motsetting til Tasta, er Randaberg meget rik på historie, spesielt fra vikingtiden,              på Erling Skjalgsons tid.
Fra fjellet kunne vi se ned på der den gamle stavkirken hadde stått (mellom fjellet og Todnem (Todnei), Stavkirken råtnet bort og ble omgjort til langkirke, denne ble for liten og den nåværende kirken på Harestad ble bygget. Videre fikk vi historien om Bøvannet som ble uttappet og lagt til jordbruksjord.

Fra fjellet var det en fantastisk utsikt horisonten rundt Under krigen var det et tysk> fort her, det var enda kanonstillinger og skyttergraver igjen etter dem. Det norske militære overtok etter tyskerne og bygde en svær radarstasjon her (kula på Randabergfjedle).
En stund var det hovedkvarter for heimevernet før de flyttet til Vagleleiren. Det er fremdeles disponert av det militære, men planene er at de skal selge, eller avhende fjellet. La oss håpe at Randaberg kommune får tatt hånd om dette vakre området slik at det kan komme allmennheten til nytte, her er det et stort potensial.

Vi var til sammen ca 50 deltakere, av disse 12 fra Tasta Historielag. Det var synd at ikke flere hadde anledning til å delta for dette var veldig interessant og givende.

Vi vil hermed takke Randaberg Historielag for invitasjonen og håpe på et fremtidig samarbeide mellom lagene.

JKT
Referent.