PS! Trykk på bildene for store bilder.
    Full skjerm, trykk tasten F11 før og etter bildene.
 

 

           logo                                                  Trykk på bilde nr.1.

Busstur til Tysvær / Nedstrand 15/6  2013.

Turen ble fulltegnet, 41 medlemmer var med på turen.

Historielagets årlige sommertur gikk dette året til Tysvær / Nedstrand.

Også i år stilte Karl Persson opp med buss og var sjåfør på turen. Etter å ha plukket opp alle deltakerne gikk ferden ut til Mortavika der vi tok fergen over til Arsvågen. I Arsvågen ventet vår guide Sigmar Myhre på oss. Sigmar Myhre skulle vise seg å være en meget kunnskapsrik og dyktig guide.

Vi startet med å kjøre ned til Kårstøanlegget for å se nærmere på dette. Deretter gikk ferden videre den østre vegen over Falkeid. På grunn av et stort sykkelløp her, måtte vi stoppe og vente til alle hadde passert.
Sigmar guiden vår kortet ventetiden med å fortelle om Cleng Peerson som ble født i det området vi kjørte forbi.

Videre gikk turen forbi Hervik langs Skjoldafjorden til Skjoldastraumen.

Sigmar fortalte om de mange forminnene som finnes langs ruten blant annet om det restaurerte kvernhuset  fra 1600-tallet som er eneste kvern i landet med regulerbar understein.

Midt i Skjoldafjorden ligger Borgøy som er kjent for steinhogging, og at det var her den berømte kunstmaleren Lars Hertervig ble født .

I Skjoldastraumen stoppet vi  for å se nærmere på slusene, de ble åpnet  i 1908 og restaurert til
100 års jubileet. Slusene er i dag en av to saltvannssluser som fremdeles benyttes, den andre er nord for Bergen.

I 1932 åpnet Skjoldastraumen bru som er en såkalt fagverksbru. Brua står fortsatt men da den ble for liten ble den erstattet av en større bru som benyttes i dag.

Videre innover på ferden passerte vi Yrkje og Yrkjeforden. Fjorden er kjent for å være svært fiskerik og er som eneste fjord i landet matrikulert som landeiendom med gårds og bruksnummer.

I Espevik passerte vi Amroc sitt anlegg. Amroc har tatt ut millioner av tonn med stein i området og det var et stort krater i naturen her.

På turen videre innover fikk vi høre om nausttuftene på Leiranger, som er noen av de lengste husene i landet. Sigmar fortalte også om heksene og hekseprosessene fra Nedstrand på 1600-tallet.

Vi kjørte opp til Jordbruksskolen på Tveit. Skolen ble etablert i 1877 og var fylkeskommunal fram til 2001.
I dag er skolen videregående friskole. Vinterlandbruksskolen eier skolebygningene og gården er i privat eie, men skolen og gården samarbeider.

Etter en veldig god middag på kulturkafeen CafeNais på selve Nedstrand, kjørte vi opp til utsiktsstedet på Holekleiv og her hadde vi panoramautsikt utover hele fjorden. Sigmar fortalte oss om Nedstrands historie, blant annet om da det var Tollsted her. Det hadde vert mye fruktdyrking i bygda før og mye frukt var sendt ut på markedet herifra.

I Hinderåvåg gjorde vi et lite stopp for å se ned på den gamle middelalderkirkegården. Det hadde stått to kirker der tidligere fra år 1200 og 1656. Like utenfor kirkegården står det en gammel gapestokk.

Neste stopp var kirken som blir brukt i dag. Kirken er en såkalt Linstow kirke og er fra 1868.
I kirken var det et klenodium av en altertavle fra 1611.

Vi kjørte Rv.515 hjem og hadde et lite stopp på Stakland der Sigmar fortalte om kvekerne og viste oss det eneste kvekerforsamlingshus som fremdeles blir brukt.

Siste stopp på ferden var en snartur opp til  Aksdal, kommunesenteret i Tysvær.

Vi tok farvel med Sigmar Myhre i Arsvågen der han sa takk for seg med å lese diktet FERDASKRINET av
J. M. Bruheim til oss.

Tasta Historielag's leder JKT takket og overrakte en fin bokgave,
 til Sigmar Myhre som takk for flott guiding.

Værgudene var med oss på turen og det ble en opplevelsesrik tur med mange inntrykk og gode historier.
En vellykket og kjekk tur.

Referent
Marit Salvesen
                     Foto:  Lars Ikdal

Vi minner om omvisning på Flymuseet:
Onsdag 18. september 2013  kl. 18:30
Inngangspenger: Kr. 50,- per. person.
Du må selv sørge for transport til museet eller ta kontakt med Styre.
Oppmøte ved museet.