Tasta Tasta Historielag

Vandring i Myrveien, 31. August kl. 18:30 2004.


Høstens vandring i Tasta Historielag startet   v/ "Frukt og Grønt". JKT ønsket de 42 deltakerne velkommen, og overlot ordet til kveldens ciceroner Harald Aspelund, Bjarne Aspelund og Kåre Haga.

Utenfor Frukt og Grønt
foto: R. Bols. (Trykk på bildene for storre versjon)

På tomten ved startstedet hadde huset flere virksomheter. den har gnr. 28 bnr .283, kalt "Spissen". (Alle bnr. måtte ha et navn på skjøtet, derfor er det så mange som har navn som "Solbakken", "Solgløtt", "Utsyn" etc.) Her var det i sin tid en fabrikk, eller et mekanisk verksted som produserte "nikkepumper". Sigbjørn Egelandsdal, Alf Eriksen, Rasmus Bjørnsen og Kornelius Ingebrightsen, alle fra Tasta arbeidet her. Det ble etter hvert så mange reklamasjoner på pumpene at virksomheten til slutt gikk konkurs. Der etter var her et bilverksted som eksisterte i flere år. Videre lå den berømmelige "Lusaanstalten" der som parkeringsplassen til "Frukt og Grønt" ligger nå. Navnet var Stavanger Cyanid. Stasjonen så ut som en gammeldags bensinstasjon. Den var innegjerdet med sterk netting og piggtråd. Her ble det levert inn klær og sengetøy som var befengt med lus, samt møbler etc. fra hjem der det hadde forekommet tuberkulose. Det ble brukt sterke gasser når en desinfiserte gjenstandene, cyanid, (blåsyregass) Derfor var området rundt så solid inngjerdet.

Fra Murveien
foto: Kåre Haga.


Vi var så vidt inne på Reinskau, Ottesen  Kolonial, Georg i Smiå, samt bnr.197, det lange verkstedsbygget på hjørnet av Randabergveien og Gjerdeveien. Der har det vært ulike virksomheter. Blant annet møbelfabrikk, radiokassefabrikk, bilverksted, billakkeringsverksted, mekanisk verksted. For øyeblikket finnes det en bilpleie virksomhet. Så vandret vi ned Myrveien og stoppet ved tomten til Lindås. Gnr.29 bnr.24. De første eierne vi kan huske var familien Jørgensen. Deretter kom familien Førland, de hadde vel småbruket til ca 1941. Da kom familien Berland fra Sola. Tyskerne hadde tatt deres gård der i forbindelse med utvidelse av flyplassen. Trygve Lindås overtok i 1956. Det ble drevet skraphandler virksomhet til det ble revet i 2003.

Vi stoppet ved småbruket til avdøde Karl Nilsen. Bruket tilhørte tidligere (før 1938) Daniel Høie.

Vi passerte huset til Hamilton og Welfrid Aspelund. Gnr.29 bnr. 133. Dette stykket var utskilt fra hovedbruket. (Aspelundsgården) Det ble drevet som et lite småbruk. Hamilton arbeidet som tømmermann ved siden av gårdsarbeidet.

I myrveien
foto: R. Bols.

Videre stoppet vi utenfor gården til Albrekt Ekeskog, gnr.29 bnr.68. Denne gården er en av to typiske småbruk som fremdeles eksisterer på Tasta. Den andre er Lierdal. Albrekt drev også med hestetransport i Stavanger. Dessverre har veivesenet regulert bort gården i forbindelse med utvidelsen av E-39.

I enden av Myrveien ved "Hynsaknutsens" bruk, gnr.29 bnr.52. fikk vi en fyldig orientering av datteren Ellen Jepson.


Vi var så heldige å treffe på Kirsten Flatabø, som velvillig fortalte fra sin Barndommen på Tasta. Blant annet at selve hovedbruket opprinnelig hadde vært landstedet til familien. De reiste ut fra Stavanger i mai, plantet poteter og andre grønnsaker og returnerte til byen i september/oktober.

Vi gikk så tilbake til Lierdal, gnr.29 bnr. 63. Bruket hadde tilhørt Magnus Haga. Arvingene hadde solgt bruket til Henning Stokke. Han har og allerede begynt å restaurere både våningshus og løe. Kåre fortalte om tiden Magnus eide gården. De 42 deltakerne avsluttet vandringen med kaffe og kaker på tunet i Lierdal.

JKT takket for fremmøte og ønsket alle vell hjem!

I myrveien
Gammelt motiv fra gården Leirdal.

Denne vandringen hadde vi på en tirsdag. Dette var som kjent tidligere bestemt fordi vi skulle begynne å ha møtene på tirsdager i Tasta skoles musikkaula. Det viser seg dessverre at Stavanger kommune har reservert mandag, tirsdag og onsdag til kulturskolen med undervisning i drama og dans disse dagene.

Medlemsmøtene blir derfor avholdt om torsdagene i Musikkaulaen på Tasta Skole. Det er jo ikke den beste dagen å ha møter, det er jo konsert dag blant annet.      På den annen side er det et visst håp at kulturskolen får andre lokaler, og da skal vi prøve å få tirsdagsmøter!

Neste møte blir torsdag 21. oktober       kl. 19:00.

JKT Referent.