Referat fra vandringen til musèet den 11.mai 2016.
 

                         I flott vårver med god sommartemperatur hadde 12 medlemmer møtt fram til årets vårvandring,
                                           denne gangen til Stavanger Musèum, og spesielt Lærdal-samlingen.

     Musèumsvert Kjetil Husebø ønsket oss velkommen, og redegjorde kort om virksomhetens organisering og  
     oppbygning i dag, før han tok oss med på en runde rundt i den natur-  og den kultur-historiske delen av musèet,
     via temaet «livets under», om vår tilblivelse.

     Me fekk og komma bak kulissene, både til et lager og et preparant-rom, og me fekk komma opp på tak-terassen,
     der me fekk se sentrum og Storhaug fra ein ny vinkel.

     Presentasjonar og informasjon er i dag lagt opp mye mer pedagogisk enn bare ein summarisk utstilling,
     slik me kanskje kjente musèet fra før.

     Dette blei og bekrefta i Barnamusèet, der leketøy fra Åsmund S. Lærdal utgjør ein del av dette.
     Johan Gramstad, som har ein lang og interessant karriere bak seg hos Lærdal,
     orienterte oss om bedriften Lærdal, og om produksjonen av leker enten i tre eller plastikk.
 
     Dette i ei tid kor tilgang på materialer og råstoff var begrensa, og kor maskinar og utstyr for produksjonen
     måtte lagas lokalt av Lærdals ansatte.
 
     Me hadde to kjekke timar på musèet, der me fekk med oss litt nytt om gamle ting.

                                                                 

                                   Referent: Ivar Andersen           Foto: Johan Gramstad             Layout Lars Ikdal