VANDRING MED TASTA HISTORIELAG, NR. 23.

DATO. 28.08.2008.

Til stede 34 stk. Rute: Tasta skole – Loen - Eskelandsskogen – gammelt naust – grunnmur etter gammelt vaskehus – Resinaustet – Selvåggården – Holtagården – Leikvoll – Tastatorjå.

Fint vær og godt oppmøte denne gangen også. En glad tastagjeng vandret av gårde fra Tasta skole ned til Gamlevegen. Jan Kurt Torgersen var guide for turen. Han prøvde mellom all nybebyggelse å forklare hvor Laurentse og Aasmund Ramsfjell hadde sitt småbruk. Bolighuset står her fremdeles, men er modernisert kraftig. I sin tid var boligen konstruert slik at hus og løe var bygget i ett. I fjøset var det plass til hest, ku og høns. Her på dette småbruket vokste 4 barn opp. Aasmund Ramsfjell var utdannet gartner og han var en av de første i Rogaland somdyrket tomater. Mange mener at det var en bragd å livnære seg og sin familie på 12 mål jord. Men ved hjelp av sin kone og fire aktive barn gikk dette godt. Aasmund sto på torget, og barna drog både til Sandnes og til og med helt til Egersund for å selge varer når avlingene var store.

Videre gikk vi til det gamle sveitserhuset som ligger så fint til i bakken i Loen. Eier av huset i dag er Henning Stokke. Huset er godt bevart, men eieren syntes at det var en bedre løsning om huset lå vendt mot sør. I gamle dager lå huset vendt mot øst.. Tidligere eier var Maren Evensen. Hun hadde flere forpaktere deriblant Rygg, Hadland og Aadnesen.

Fra Loen gikk vi videre ned til Eskelandsskogen som for øvrig ble plantet i 1905 av lensmann Eskeland. Jan Kurt Torgersen prøvde å peke ut Bårdsabakken, en gammel skihoppbakke, men den var usynlig for bare trær. Johannes Eskeland kunne peke på rester etter en gammel steindemning som sto til etter 2. verdenskrig. På 1800-tallet var det kvernhus her. Hver gård hadde rettigheter til å få malt kornet sitt her.

Vi fortsatte ned Eskelandsbekken (kalt Mississippi- elva av bygutter som lekte indianer og cowboy) langs Stokkavatnet. Guiden kunne fortelle at vatnet opprinnelig het Tastavatnet.

Vi fortsatte til det gamle naustet som tilhører Eskelandsgården. Dette naustet er fra før 1900. Her hadde vi pause med kaffe og kjeks. Praten gikk, og det var mange til å hilse på.

Ikke langt fra naustet lå et gammelt vaskehus, her var grue med pipe. Det ble vasket klær her fram til 1920 tallet. Vaskehuset tilhørte opprinnelig Casper Eskeland, senere Jakob Eskeland.

Neste mål for turen var Resinaustet som tilhørte Resigården. Stavanger kommune overtok i 1974. Før vi kommer til Resinaustet, går vi gjennom en skog som ble plantet av skolebarn på Tasta skole i 1940 årene.

Videre gikk turen forbi en gammel skytebane. I enden av denne banen dreide vi nordover og til høyre til Selvåggården. Gården eies i dag av Inger Helene og Per Selvåg. Leveveien på gården er kyr, kviger, kalver og gris. Gården ligger flott til i dalsøkket og er veldreven og fin. Selvåggården ligger i Stavanger kommune. Leo Holta sitt gartneri og bolighus ligger til høyre opp mot Kvernevikveien. Videre gikk vi gjennom tunet til familien Laila og Åge Holta. Gården drives i dag av eldste datter, Anne Kristin Holta.Til venstre finner vi Einar Hanasand sitt store lagerhus og bolighus. Disse to sistnevnte eiendommene ligger i Randaberg kommune.

Deretter gikk turen ned Lyebakken til Tastatorjå hvor vi avsluttet turen, og Jan Kurt Torgersen takket alle som hadde møtt fram, og ønsket alle vel hjem.

Neste medlemsmøte blir ons. 22.10.2008 kl. 19:00 på Tasta skole. Inge Bø kåserer om: ”De ti fiskekutterne fra Esbjerg som kom med nødhjelp til Stavanger i 1945”.

Referent Bjørg R. Aksdal
Foto Jan Kurt Torgersen