PS! Trykk på bildene for store bilder.
   Full skjerm, trykk tasten F11 før og etter bildene.
           

REFERAT FRA BESØK I Flymuseet på Sola.
Flyhistorisk museum,  18/9 2013.

 Museet holder til i den store hangaren ved sjøflyhavnen. 

 Vi ble ønsket velkommen av  Sondre B. Hvam  fra Jærmuseet. 
Han orienterte om  museets historie. Det har vært drevet av frivillige flyentusiaster  som på dugnad har bygd opp samlingen og stått for restaurering av gamle fly som har hatt store skader etter ulykker eller krigshandlinger.
 
Foruten flyene,  motorer   våpen og flydeler er der små utstillinger som viser viktige hendinger i norsk flyhistorie, historien om Sola flyplass  og flyvåpenets aktivitet der.

I dag er museet blitt en del av Jærmuseet, med 1 fast ansatt,  men driften er fortsatt avhengig av de frivillige entusiastene  og venneforeningen.Vi ble delt på 2 grupper med dyktige guider,  og interessen og spørsmålene fra deltakerne gjorde at omvisningen varte lenger enn planlagt.

  Etterpå var vi samlet i messen,  til kaffe, kjeks og drøs.  Nestlederen Kjell Bols takket for et godt opplegg og en interessant kveld.  Han orienterte  om aktuelle lagssaker: 
Grasrot-avtalen / en del av medlemmenes spilleinnsats  som hadde tilført laget kr. 1.300.-. 

RH  har hatt data-problemer med medlems-registeret slik at noen navn og adresse er blandet, og medført at flere ikke fikk ”Sydvesten”  i august. Hvis noen har savnet august-nummeret må de ta kontakt med styret. 

 Svein Magne  Olsen kommer Onsdag 16. på oktober-møtet Kl. 19:00 og forteller om krigen  på Randaberg. 

I november blir det en ny kveld med fotoinnsamling Onsdag 13/11  Kl. 18:30 til ca. Kl. 20:30.

 På grunn av et strømbrudd midt i omvisningen avsluttet vi med demonstrasjon av cockpit-simulatoren.

 Fremmøtet kunne vært bedre, 20 medlemmer, 17 menn og 3 damer.

Referent: Kjell Bols              Foto - Layout:  Lars Ikdal