Klikk på bildene for store bilder! 

 

 


 

 

   

                          

Den 21. Mai 2014 kl.18:00 arrangerte Tasta Historielag
Vandring på Bø og Børaunen.


Referat fra Tasta Historielags vandring på Bø og Børaunen 21 Mai 2014.

Denne våren gikk Tasta Historielags vandring
til Bø og Børaunen i Randaberg.

Selv om det hadde regnet hele dagen ble det opphold og ganske fint turvær.

Det var 28 medlemmer som møtte opp til turen.

Første del av turen startet oppe på møteplassen ved at guiden Leiv Inge Selvig fortalte om da Tyskerne i 1942 bygget opp det store forsvarsanlegget på Bø.

Tre gårder ble tatt av tyskerne til bruk for mannskapet som bemannet det store anlegget. De bygget på husene for å få plass til alle .De laget idrettsplass på et jorde like ved og i et lite gult hus som står ved veien hadde de børsemakerverksted.

Nede ved sjøen hadde Tyskerne satt opp kraftige lyskastere som var så sterke at det ble som dagslys når de lyste ut på Alstein som ligger et stykke ute i sjøen fra Bø.

Deretter gikk vi nedover geilen til den store kanonstillingen. Vi fikk gå inn i den og den inneholdt flere rom og i et av rommene var det glugger der vi så ut over havet.

Vi fikk også gå opp på den for å se  hvor kanonen hadde stått.

Leiv Inge Selvig takket for seg etter denne omvisningen og vi andre ruslet videre ned til raunen.

Sigurd Aartun tok nå over som guide og han fikk hjelp av Gabriel Nilsen, som eier området.

Han startet med å vise oss en plante som hadde kommet fra området rundt Østersjøen.

Grunnen til at planten, som kalles ”Østerurt” er kommet hit er at i sjøen utenfor Bøl går det en spesiell havstrøm som har ført denne planten hit han fortalte litt om denne spesielle strømmen.

Det var også mange andre planter i området som han fortale oss navnet på. Sigurd fant for en tid siden en veldig sjelden plante som siden hadde forsvunnet, men han hadde med et tørket eksemplar som han viste oss.

Han viste oss også en spesiell brun stein med lyse felter som de mener har kommet rekende på isflak fra Østlandet. Han fortalte også om andre bergarter i området.

Selve Raunen sa han forandret seg stadig etter vær og vind og han opplevde den aldri lik fra gang til gang  når han kom dit. I store bølger skulle  en gå på le-siden for da fikk en høre hvordan steinene rullet. Vi fikk også vite hvordan vi kunne finne ut hvor gammel Blæretangen var og også navnet på andre tangsorter. Sigurd viste oss en fin plass der

Tidevannet rant inn og ut slik at det var mye liv der og at det var fin plass og ta med barn. Her var det en japansk taretype som hadde kommet til den engelske kanal med ballastvann, og drevet over Nordsjøen til Bø. Bonden  viste oss plassen der sildesalteriet fra 1800 tallet hadde ligget.

Vi fikk høre og lære mye av de dyktige guidene som kjente området godt. De ble overrakt blomster som takk for turen.

Referent
Marit Salvesen          
Foto - Layout:  Lars Ikdal

 
  

 

 


 hhhhhh